2021 Christmas Training Contest by Ziqian Zhong

username = Onsite user, * username = Virtual Participation, username = Testers, username = Administrators

Rank.Username G
4/17
H
0/0
O
4/6
S
1/2
T
6/8
TotalPenalty
1
Qingyu(Qingyu Shi)
+5
4:59
-
+
1:43
+
3:24
+1
0:46
4772
2
hydd(Hongyi Wang)
+
3:24
-
+2
1:21
-1
4:58
+
0:34
3359
3
xuezhe(Zhe Xue)
+2
3:11
-
+
4:38
-
+1
0:54
3583
4
Alfnov(Maohua Wang)
+6
3:18
-
+
2:37
-
+
2:10
3605
5
fansizhe(Sizhe Fan)
-
-
-
-
+
1:52
1112
6
pandawei(Dawei Pan)
-
-
-
-
+
3:26
1206