QOJ.ac

QOJ

Memory Limit: 128 MB Total points: 100

# 5263. Pociąg towarowy

Statistics
Podzadanie Limit czasu
1 1 s
2 10 s
3 6 s
4 6 s