QOJ.ac

QOJ

Category: China - Provincial Team Selection (省队选拔)

Category#(Contests)#(Problems)
Anhui - 安徽 (AHOI)1340
Beijing - 北京 (BJOI)824
Chongqing - 重庆 (CQOI / CQTSC)1236
Fujian - 福建 (FOI / FJOI)824
Guangdong - 广东 (GDOI / GDSOI)824
Guangxi - 广西 (GXOI)824
Guizhou - 贵州 (GZOI)824
Hebei - 河北 (HEOI)1751
Heilongjiang - 黑龙江 (HLOI)1030
Henan - 河南 (HAOI)1235
Hubei - 湖北 (HBOI)1236
Hunan - 湖南 (HNOI)1236
Jiangsu - 江苏 (JSOI / JSTSC)2369
Jiangxi - 江西 (JXOI)721
Jilin - 吉林 (JLOI)1236
Liaoning - 辽宁 (LNOI)1340
Ningxia - 宁夏 (NXOI)412
Shaanxi - 陕西 (SNOI)722
Shandong - 山东 (SDOI)50150
Shanghai - 上海 (SHOI / SHTSC)1236
Shanxi - 山西 (SXOI)1442
Tianjin - 天津 (TJOI)824
Xinjiang - 新疆 (XJOI)412
Yunnan - 云南 (YNOI)412
Zhejiang - 浙江 (ZJOI)1648
联合省选 / 统一省选1854