QOJ.ac

QOJ

Category: China - NOI (National Olympiad in Informatics)

Category#(Contests)#(Problems)
NOI 2001 - Xi'an26
NOI 2002 - Tianjin00
NOI 2003 - Shanghai00
NOI 2004 - Changsha00
NOI 2005 - Zhengzhou00
NOI 2006 - Mianyang00
NOI 2007 - Fuzhou00
NOI 2008 - Shaoxing00
NOI 2009 - Beijing00
NOI 2010 - Yantai00
NOI 2011 - Changchun00
NOI 2012 - Changzhou00
NOI 2013 - Chengdu26
NOI 2014 - Shenzhen26
NOI 2015 - Hangzhou26
NOI 2016 - Mianyang26
NOI 2017 - Shaoxing26
NOI 2018 - Changsha26
NOI 2019 - Guangzhou26
NOI 2020 - Changsha26
NOI 2021 - Yuyao26
NOI 2022 - Shanghai/Kunshan26
NOI 2023 - Chengdu26